Kto może uzyskać psa współfinansowanego ze środków PFRON?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z zasadami zapisanymi we wnioskach składanych i dofinansowywanych ze środków PFRON przeszkolone psy zostaną przekazane osobie spełniającej łącznie następujące warunki:

  • całkowicie niewidzącej lub co najwyżej z poczuciem światła, po ukończeniu 18 roku życia.
  • sprawnej fizycznie.
  • posiadającej umiejętność samodzielnego, sprawnego poruszania się w terenie przy pomocy białej laski..
  • lubiącej zwierzęta.
  • posiadającej dobre warunki mieszkaniowe i materialne niezbędne do utrzymania psa..
  • zrównoważonej psychicznie, nieużywającej narkotyków i nienadużywającej alkoholu.