Zarząd

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Fundacją kieruje

Prezes - Barbara Patoleta 

-  ukończyła studia pedagogiczne, szczególnie upodobała sobie tyflopedagogikę. Posiada kwalifikacje zawodowe instruktora szkolenia psów. Przez kilka lat przygotowywała psy przewodniki dla osób niewidomych. Uwrażliwiona na los wszelkich istot, a przede wszystkim na sytuację osób niewidomych, zajęła się działalnością na rzecz Fundacji. Z determinacją organizuje środki na szkolenie psów dla osób wciąż na nie czekających oraz osobiście sprawuje nadzór nad prawidłowym procesem szkolenia.