O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 11 stycznia 2019 roku Fundacja zmieniła nazwę z Fundacja Okulistyczna"VIDE" na Fundacja "Psie Serce" co tego dnia do Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Sąd Rejestrowy..

Obecnie koncentrujemy swoją działalność na przygotowaniu psów asystujących dla niewidomych. Historia Fundacji sięga 2005 roku, kiedy to dr Marek Rzendkowski, ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach, założył Fundację i został jej pierwszym Prezesem. Wówczas, głównym celem było wspieranie oddziału okulistycznego i szkolenie młodych okulistów. A także organizowanie i niesienie pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, wymagającym leczenia okulistycznego oraz rehabilitacji po zakończeniu takiego leczenia.

Codzienne przebywanie w środowisku osób posiadających kłopoty ze wzrokiem oraz wsłuchanie się w ich potrzeby skłoniły nas do decyzji rozszerzenia działalności o przygotowanie i przekazywanie psów asystujących (przewodników) do pracy z niewidomymi i słabowidzącymi.  W tym celu została nawiązana współpraca ze szkołą prowodzaną przez Pana Jerzego Przewiędę, który w tej materii posiada największe doświadczenie w Polsce. Pan Jerzy w ciągu ostatnich 11 lat działając na zlecenie Polskiego Związku Niewidomych wyszkolił i przekazał ponad 90 psów. Niestety ze względu na brak możliwości pozyskania przez PZN środków finansowych z PFRON od ponad dwóch lat nastąpiła przerwa w szkoleniach.  Wszystkie osoby, które otrzymały psa przewodnika wyszkolonego w tym ośrodku zgodnie twierdzą, że znacznie wzrosło ich poczucie bezpieczeństwa, samocena i jakość życia. Są osoby, które po raz kolejny zwracają się z prośbą o przygotowanie psa.

Więcej na temat szkoły Pana Jerzego można dowiedzieć się tutaj: http://piesprzewodnik.pila.pl

Czas trwania szkolenia to 8-12 miesięcy a całkowity koszt może wynieść nawet 30 tys. złotych, na który składa się: pozyskanie psa, wyżywienie i opieka weterynaryjna, pobyt w rodzinie zastępczej, codzienne lekcje (2-3 razy dziennie po godzinie), transport do miejsc gdzie pies odbywa szkolenie, osprzęt, kurs zżywania się przed przekazaniem osobie niewidomej, lekcje w miejscu stałego pobytu i pracy psa, egzamin i wydanie certyfikatu.